slide1slide4slide5slide2Slide3
nokia

 

Tên máy Firmware Code Chi phí (VND) Thời gian xử lý

Nokia 2690

RM-635

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 2700c

RM-561

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 2730-c

RM-578

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 2730c-1b

RM-579

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 2710C

RM-586

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 3600s

RM-352

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 3710a-1

RM-509

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 3710a-1b

RM-510

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 3711a-1

RM-511

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 3720c-2

RM-518

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 5130c

RM-495

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 5230-1b

RM-593

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 5230-1b

RM-594

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 5230

RM-588

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 5233

RM-625

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 5330

RM-478

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 5330

RM-479

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 5250

RM-684

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 5530

RM-504

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 5630d

RM-431

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 5730s

RM-465

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 5800d

RM-356

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 5800 Show Korea

RM-356

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 6120C Optus

RM-243

200,000

Lấy ngay 5 phút

 

Nokia 6303c

RM-443

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 6303ci

RM-638

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 6350

RM-455

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 6700 c

RM-470

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 6700s

RM-576

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 6710n

RM-491

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 6720c

RM-424

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 6730c

RM-547

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 6730c

RM-566

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 6750c

RM-381

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 6760s Optus

RM-573

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 6790s Optus

RM-492

200,000

Lấy ngay 5 phút

 

Nokia 7230

RM-604

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 7020

RM-497

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia C2-01

RM-721

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia C3-01

RM-640

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia C3-00

RM-614

200,000

Nokia C5

RM-645

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia C5-03

RM-697

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia C6-01

RM-601

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia C6

RM-612

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia C7-00

RM-675

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia E5-00

RM-632

200,000

Nokia E52

RM-469

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia E55

RM-482

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia E63

RM-437

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia E66

RM-343

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia E7-00

RM-626

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia E71-1

RM-346

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia E72

RM-529

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia E72

RM-530

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia E73

RM-658

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia N8

RM-596

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia N86

RM-484

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia N86

RM-485

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia N86

RM-486

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia N97-1

RM-505

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia N97-3

RM-506

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia N97-4

RM-507

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia N97 Mini

RM-555

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia X3-00

RM-540

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia X3-02

RM-639

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia X5-01

RM-627

200,000

Nokia X6

RM-551

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia X6

RM-559

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia X6 Show Korea

RM-551

300,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia X2-00

 

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia X2-01

 

250,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia X2-03

 

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia X7

 

350,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia E7

 

300,000

Lấy ngay 5 phút

X2-00

RM-618

200.000

Lấy ngay 5 phút

X2-01

RM-709

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 201

RM-799,RM800

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 300

RM-781

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 700

RM-670

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 701

RM-774

200,000

Lấy ngay 5 phút

Nokia 500

RM-750

200,000

Lấy ngay 5 phút

X2-02

RM-694

200,000

Lấy ngay 5 phút

X2-05

RM-772

200,000

Nokia 200

RM-XXX

200,000

Lấy ngay 5 phút

 

Còn đây là danh sách những máy NOKIA BB5 unlock với giá 100.000 VND


 

Nokia BB5+ SL2 RAP3 (hash-9DDB…): Nokia 3600 slide, Nokia 5220XM, Nokia 6600 Fold, Nokia 6600 Slide, Nokia 7210 Supernova, Nokia 7310 Supernova, Nokia 7610 Supernova, Nokia 7510a Supernova
Nokia BB5+ SL2 Rapido: Nokia 5800, Nokia 6110, Nokia 6120c, Nokia 6120N, Nokia 6121c, Nokia 6124c, Nokia 6210, Nokia 6220c, Nokia 6650, Nokia E51, Nokia E63, Nokia E66, Nokia E71, Nokia E75, Nokia N78, Nokia N81, Nokia N81, Nokia N79, Nokia N85, Nokia N82, Nokia N95_8GB, Nokia N96
Nokia BB5+ SL2: Nokia 3120C, Nokia 3555, Nokia 3555b, Nokia 5310, Nokia 5310B, Nokia 5610, Nokia 5610D, Nokia 6263, Nokia 6300i, Nokia 6301, Nokia 6500S, Nokia 6500C, Nokia 6555, Nokia 7500, Nokia 7900, Nokia 8800 Arte
Nokia BB5: Nokia 3109c, Nokia 3110c, Nokia 3250, Nokia 3500c, Nokia 3500cb, Nokia 5200, Nokia 5200b, Nokia 5300, Nokia 5300b, Nokia 5500, Nokia 6085, Nokia 6086, Nokia 6086b, Nokia 6125, Nokia 6126, Nokia Nokia 6133, Nokia 6131, Nokia 6136, Nokia 6151, Nokia 6233, Nokia6234, Nokia 6280, Nokia 6300, Nokia 6300b, Nokia6630, Nokia 6680, Nokia 6681, Nokia 6682, Nokia 7373, Nokia 7390, Nokia 8600, Nokia E50, Nokia E61, Nokia E61i, Nokia E62, Nokia E65, Nokia E90, Nokia N70, Nokia N71, Nokia N73, Nokia N75, Nokia N77, Nokia N80, Nokia N92, Nokia N90, Nokia N91, Nokia N91-8GB, Nokia N93, Nokia N95......

 

Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
0937 66 33 75
Kỹ thuật
0919 733 041
Hỗ trợ Nội dung
0919 733 041
Sản phẩm mới
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
Điện thoại Iphone & IpadĐiện thoại Sam sung
Facebook